Slide
RADIO ANJOMARA EN DIRECT

EMISSIONS IREO FANDAHARANA

GRILLE DE PROGRAMME

PROGRAMME LUNDI

06:00
-
06:20
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
07:00
-
07:15
AM
L'imitation de Jésus Christ
Thomas A. Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.
07:30
-
07:50
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
08:00
-
08:20
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Luc 2,8-20.
08:30
-
08:50
AM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : 6:19-34 - Salamo 7.
09:00
-
09:30
AM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
09:45
-
09:55
AM
Bible en main
Past Walter Zanzen
Comment vivaient les premiers chrétiens.independent Hip Hop radios
10:30
-
11:00
AM
Ataoko ahoana no fahay
Dr Daniel Rakotojoelinandrasana
Nahoana no mino lainga ny olona, na ny kristianaNy fahazoan'antoka ny famonjena
12:00
-
12:30
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anioindependent Hip Hop radios
13:30
-
13:50
PM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 6:19-34 - Salamo 7.
14:00
-
14:15
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Luc 2,8-20.
15:00
-
15:30
PM
Ataoko ahoana no fahay
Dr Daniel Rakotojoelinandrasana
Nahoana no mino lainga ny olona, na ny kristiana.Ny fahazoan'antoka ny famonjena
16:00
-
16:40
PM
Fiaraha-mivavaka
Past Falimanana Raharindranto
Prier avec les Textes de nos Péricopes.
18:00
-
18:20
PM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
19:00
-
19:40
PM
Fiaraha-mivavaka
Past Falimanana Raharindranto
Prier avec les Textes de nos Péricopes.
20:30
-
20:40
AM
Bible en main
Past Walter Zanzen
019 - Comment vivaient les premiers chrétiens.independent Hip Hop radios
21:00
-
21:20
PM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
22:00
-
22:20
PM
Baiboly Vakiana
Patrice - Lili - Hariliva
Baiboly vakiana manaraka ny Plan McCheyne.
22:30
-
22:45
PM
L'imitation de Jésus Christ
A. Thomas Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.

PROGRAMME DU MARDI

06:00
-
06:20
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
07:00
-
07:15
AM
L'imitation de Jésus Christ
Thomas A. Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.
07:30
-
07:50
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
08:00
-
08:20
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Luc 2,25-35.
08:30
-
08:50
AM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 2 - Salamo 2.
09:00
-
09:30
AM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
09:45
-
09:55
AM
Bible en main
Past Walter Zanzen
La crainted'Emmaüs avec le voyageur inconnu
10:30
-
11:00
AM
Hazony mafy izay tsara
Past Henintsoa Rasolonjatovo
Tantara vaovao angalana hafatra avy amin'ny Soratra Masina.
12:00
-
12:20
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 4. 10-20 independent Hip Hop radios
12:30
-
12:50
AM
Vakiteny sy Hira
Christian Ratoanina
Hira azo atolotra amin'ny alahady 07 janoary independent Hip Hop radios
13:30
-
13:50
PM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 2 - Salamo 2.
14:00
-
14:15
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Luc 2,25-35.
15:00
-
15:30
PM
Hazony mafy izay tsara
Past Henintsoa Rasolonjatovo
Tantara vaovao angalana hafatra avy amin'ny Soratra Masina.
16:00
-
16:40
PM
Fiaraha-mivavaka
Dr Seth Rasolondraibe
Prier avec les Textes de nos Péricopes.
18:00
-
18:20
PM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
18:30
-
18:50
PM
Vakiteny sy Hira
Christian Ratoanina
Hira azo atolotra amin'ny alahady 07 janoary independent Hip Hop radios
19:00
-
19:40
PM
Fiaraha-mivavaka
Dr Seth Rasolondraibe
Prier avec les Textes de nos Péricopes.
20:30
-
20:40
AM
Bible en main
Past Walter Zanzen
La crainted'Emmaüs avec le voyageur inconnu.
21:00
-
21:20
PM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
22:00
-
22:20
PM
Baiboly Vakiana
Patrice - Lili - Hariliva
Baiboly vakiana manaraka ny Plan McCheyne.
22:30
-
22:45
PM
L'imitation de Jésus Christ
A. Thomas Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.

PROGRAMME DU MERCREDI

06:00
-
06:20
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
07:00
-
07:15
AM
L'imitation de Jésus Christ
Thomas A. Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.
07:30
-
07:50
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
08:00
-
08:20
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Luc 2,41-52.
08:30
-
08:50
AM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 2 - Salamo 2.
09:00
-
09:30
AM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
09:45
-
09:55
AM
Bible en main
Past Walter Zanzen
Le livre indestructibleEt si du pire sortait le meilleur
10:30
-
11:00
AM
Tout par grâce
Charles Spurgeon
Ny fakam-panahy apetriky ny post modernisme.
12:00
-
12:20
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
12:30
-
12:50
AM
Vakiteny sy Hira
Christian Ratoanina
Hira azo atolotra amin'ny alahady 14 janoary independent Hip Hop radios
13:30
-
13:50
PM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 2 - Salamo 2.
14:00
-
14:15
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Luc 2,41-52.
15:00
-
15:40
AM
Tout par grâce
Charles Spurgeon
Ny fakam-panahy apetriky ny post modernisme.
16:00
-
16:40
PM
Fiaraha-mivavaka
Pst Henintsoa Rasolonjatovo
Prier avec les Textes de nos Péricopes.
18:00
-
18:20
PM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
18:30
-
18:50
PM
Vakiteny sy Hira
Christian Ratoanina
Hira azo atolotra amin'ny alahady 14 janoary independent Hip Hop radios
19:00
-
19:40
PM
Fiaraha-mivavaka
Pst Henintsoa Rasolonjatovo
Prier avec les Textes de nos Péricopes.
20:30
-
20:40
AM
Bible en main
Past Walter Zanzen
Le livre indestructibleEt si du pire sortait le meilleur.
21:00
-
21:20
PM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Perikopa anio independent Hip Hop radios
22:00
-
22:20
PM
Baiboly Vakiana
Patrice - Lili - Hariliva
Baiboly vakiana manaraka ny Plan McCheyne.
22:30
-
22:45
PM
L'imitation de Jésus Christ
A. Thomas Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.

PROGRAMME DU JEUDI

06:00
-
06:20
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 4. 35-41 independent Hip Hop radios
07:00
-
07:15
AM
L'imitation de Jésus Christ
Thomas A. Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.
07:30
-
07:50
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 4. 35-41 independent Hip Hop radios
08:00
-
08:20
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Gen 37,1-11.
08:30
-
08:50
AM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 4 - Salamo 4.
09:00
-
09:30
AM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 4. 35-41 independent Hip Hop radios
09:45
-
09:55
AM
Bible en main
Past Walter Zanzen
Dieu a toujours un moyen de vous encouragerLe Psaume 23Le Psaume 23
10:30
-
11:00
AM
Ataoko ahoana no fahay
Dr Daniel Rakotojoelinandrasana
Nahoana no mino lainga ny olona na ny kristiana aza.Déclare juste le pécheur
12:00
-
12:20
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 4. 35-41 independent Hip Hop radios
12:30
-
12:50
AM
Vakiteny sy Hira
Christian Ratoanina
Hira azo atolotra amin'ny alahady 07 janoary independent Hip Hop radios
13:30
-
13:50
PM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 4 - Salamo 4.
14:00
-
14:15
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Gen 37,1-11.
15:00
-
15:40
PM
Ataoko ahoana no fahay
Dr Daniel Rakotojoelinandrasana
Nahoana ny olona no mino lainga na ny kristiana aza.Déclare juste le pécheur
16:00
-
16:40
PM
Fiaraha-mivavaka
Pst Harminot Rasolonjatovo
Dieu Rend Toutes Choses Nouvelles Joël 3.1-21
18:00
-
18:20
PM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 4. 35-41 independent Hip Hop radios
19:00
-
19:40
PM
Fiaraha-mivavaka
Past Harminot Rasolonjatovo
Dieu Rend Toutes Choses Nouvelles Joël 3.1-21
20:30
-
20:40
AM
016 - Dieu a toujours un moyen de vous encourager
Past Walter Zanzen
Le Psaume 23.Le Psaume 23Le Psaume 23
21:00
-
21:20
PM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 4. 35-41 independent Hip Hop radios
22:00
-
22:20
PM
Baiboly Vakiana
Patrice - Lili - Hariliva
Baiboly vakiana manaraka ny Plan McCheyne.
22:30
-
22:45
PM
L'imitation de Jésus Christ
A. Thomas Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.

PROGRAMME DU VENDREDI

06:00
-
06:20
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 5. 1-20 independent Hip Hop radios
07:00
-
07:15
AM
L'imitation de Jésus Christ
Thomas A. Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.
07:30
-
07:50
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 5. 1-20 independent Hip Hop radios
08:00
-
08:20
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Luc 2,8-20.
08:30
-
08:50
AM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 5 - Salamo 5.
09:00
-
09:30
AM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 5. 1-20 independent Hip Hop radios
09:45
-
09:55
AM
Bible en main
Past Walter Zanzen
011 - Pour que la prière soit exaucée
10:30
-
11:00
AM
Tout par grâce
Charles Spurgeon
Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé Rom 5.20.
12:00
-
12:20
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 5. 1-20 independent Hip Hop radios
12:30
-
12:50
AM
Vaovaom-piangonana
Christian Ratoanina
Vaovao FPMA - Ivelany independent Hip Hop radios
13:30
-
13:50
PM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 5 - Salamo 5.
14:00
-
14:15
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Luc 2,8-20.
15:00
-
15:30
PM
Tout par grâce
Charles Spurgeon
Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé Rom 5.20.
16:00
-
16:40
PM
Fiaraha-mivavaka
Pst Rarivomanana Joelitiana
Dieu Rend Toutes Choses Nouvelles 2 Pierre 3.11-18
18:00
-
18:20
PM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 5. 1-20 independent Hip Hop radios
18:30
-
18:50
PM
Vaovaom-piangonana
Christian Ratoanina
Vaovao FPMA - Ivelany independent Hip Hop radios
19:00
-
19:40
PM
Fiaraha-mivavaka
Pst Rarivomanana Joelitiana
Dieu Rend Toutes Choses Nouvelles 2 Pierre 3.11-18
20:30
-
20:40
AM
Bible en main
Past Walter Zanzen
011 - Pour que la prière soit exaucée
21:00
-
21:20
PM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 5. 1-20 independent Hip Hop radios
22:00
-
22:20
PM
Baiboly Vakiana
Patrice - Lili - Hariliva
Baiboly vakiana manaraka ny Plan McCheyne.
22:30
-
22:45
PM
L'imitation de Jésus Christ
A. Thomas Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.

PROGRAMME DU SAMEDI

06:00
-
06:20
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 2. 18-3.6 independent Hip Hop radios
07:00
-
07:15
AM
L'imitation de Jésus Christ
Thomas A. Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.
07:30
-
07:50
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 2. 18-3.6 independent Hip Hop radios
08:00
-
08:20
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Luc 1,26-38.
08:30
-
08:50
AM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 2 - Salamo 2.
09:00
-
09:30
AM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 2. 18-3.6 independent Hip Hop radios
09:45
-
09:55
AM
Bible en main
Past Walter Zanzen
006 - Comment vaincre la colère l'amertume
10:30
-
11:00
AM
Hazony mafy izay tsara
Past Henintsoa Rasolonjatovo
Tantara vaovao angalana hafatra avy amin'ny Soratra Masina.
12:00
-
12:20
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 2. 18-3.6 independent Hip Hop radios
13:30
-
13:50
PM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 2 - Salamo 2.
14:00
-
14:15
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Luc 1,26-38.
15:00
-
15:30
PM
Hazony mafy izay tsara
Past Henintsoa Rasolonjatovo
Tantara vaovao angalana hafatra avy amin'ny Soratra Masina.
16:00
-
16:40
PM
Fiaraha-mivavaka
Past Raony Rakoto Vololondriaka
Prier avec les Textes de Noël Héb 11. 8-19.
18:00
-
18:20
PM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 2. 18-3.6 independent Hip Hop radios
19:00
-
19:40
PM
Fiaraha-mivavaka
Past Raony Rakoto Vololondriaka
Prier avec les Textes de Noël Héb 11. 8-19.
20:30
-
20:40
AM
Bible en main
Past Walter Zanzen
006 - Comment vaincre la colère.
21:00
-
21:20
PM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 2. 18-3.6 independent Hip Hop radios
22:00
-
22:20
PM
Baiboly Vakiana
Patrice - Lili - Hariliva
Baiboly vakiana manaraka ny Plan McCheyne.
22:30
-
22:45
PM
L'imitation de Jésus Christ
A. Thomas Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.

PROGRAMME DU DIMANCHE

06:00
-
06:20
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 1. 1-13 independent Hip Hop radios
07:00
-
07:15
AM
L'imitation de Jésus Christ
Thomas A. Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.
07:30
-
07:50
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 1. 1-13 independent Hip Hop radios
08:00
-
08:20
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Luc 1. 1-4.
08:30
-
08:50
AM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 1 - Salamo 1.
09:00
-
09:30
AM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 1. 1-13 independent Hip Hop radios
09:45
-
09:55
AM
Bible en main
Past Walter Zanzen
001- Encouragement dans les épreuves.
12:00
-
12:30
AM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 1. 1-13 independent Hip Hop radios
13:30
-
13:50
PM
Testamenta Vaovao - Salamo
Hariliva - Solo
Vakiteny anio : Matio Toko 1 - Salamo 1.
14:00
-
14:15
AM
Caverne des Trésors
Past Aina Mandresy
1. L'Evangile de l'enfance - Texte: Luc 1. 1-4.
18:00
-
18:20
PM
Mana isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 1. 1-13 independent Hip Hop radios
21:00
-
21:20
PM
Mana Isan'andro
Dr Seth Rasolondraibe
Teny voalahitra anio: Marka 1. 1-13 independent Hip Hop radios
22:00
-
22:20
PM
Baiboly Vakiana
Patrice - Lili - Hariliva
Baiboly vakiana manaraka ny Plan McCheyne.
22:30
-
22:45
PM
L'imitation de Jésus Christ
A. Thomas Kempis
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur.

LES ANIMATEURS

REPLAY HIVERINA HIHAINO

0:00
--:--
  • 1. Mana isan'andro 04-01-2024 --:--
  • 2. Caverne des Trésors 03-01-2024 --:--
  • 3. Caverne des Trésors 04-01-2024 --:--
  • 4. Fiaraha-mivavaka --:--

EQUIPE TECHNIQUE