Ny Testamenta Vaovao vakiana isan'andro miaraka amin'ny Salamo na ny Ohabolana